עבד נאמן מירושלים
מחפש שולטת שתכאיב לו ותשפיל אותו כהוגן
פתוח להכל חוץ מגברים