אפשר לקבל קצת יותר פרטים על המשרה המוצעת?

שואל בשביל חברה.