תמונות הרגליים פשוט מושלמות.
רוצה להיות מתחתיהן ולסגוד ללא סוף