מחפש להיום מלכה לביזאר כבד וקל עלי היום.יש מלכה בקהל?