ברביעי 29-10-03 23.00
ערב "הגל הישראלי החדש של שנות השמונים"
הקליק,סיאם ,נושאי המגבעת,מינמל קומפקט ועוד רבים וטובים.


מועדון הכומה אחד העם 20 ת"א
טלפון 03-5163637