לידעתכם,האתר עבר לשרת מאובטח כל הנתונים שאתם כותבים עוברים הצפנה,ככה שלא יכולים לגנוב מידע בדרך .
המנעול הירוק ליד כתובת האתר מאשר זאת.


למידע נוסף https://he.wikipedia.org/wiki/HTTP_Secure