עבד גבוה מאיזור המרכז מצוייד מחפש שולטת נאה למפגשי שליטה.