היי מעוניין לדעת מי המלכה הצעירה ביותר שמומחית בפוטפטיש