לשולט מנוסה דרושה נשלטת אמתית אפשרי גם למתחילה.
ניסיון רב גם בשליטה בזוגות.