אני אוהב לקבל בעיטות לביצים מול נשים
ולקבל בעיטות לביצים מנשים
אם יש מישהו שבענין שישלח הודעה
אפשר ללכת לשולטת שלי ואני פתוח ללכת לשולטות אחרות