אדון רוסי עילאי ומתנשא מחפש עבד מושפל מנוצל , עבד פינדום.