מחפש מלכת פינדום, יהיה לי לכבוד לקבל ממלכות שמעוניינות הודעה